Kollektivt boende

Våra skyddade boende är för kvinnor, män och barn i alla åldrar.

Vårt kollektiva boende har mycket hög säkerhet med avancerat larmsystem såsom trygghetslarm och bevakningskameror.

Vi erbjuder olika typer av skyddsnivåer beroende på familjens behov samt stöd och omsorg som är individanpassat. Boendet är belägen i utanförskap med personal på plats samt jour i den mån som behövs. Det är en omställning att flytta från sitt egna boende vilket har gett oss fokus på att skapa en familjär känsla för de som bor hos oss, att erbjuda dem skydd är för oss en självklarhet men dessutom omsorg och stöd i vardagen är viktigt som vi bidrar med.

Vårt mål är att familjen känner tillhörighet i det nya boendet och kan anpassa sin vardag utifrån vardagliga aspekter såsom skola för barn och vård i närheten. På boendet finns möjlighet för olika aktiviteter samt möjlighet att vistas utanför hemmet med samma skydd. På boendet finns möjlighet för att medhava sitt husdjur i mån av plats.

Vi tar emot placeringar dygnet runt och hämtar i hela landet.

Telefon: 070 – 82 67 962
E-mail: info@satinab.se