Våra verksamheter

Kollektivt boende

Vårt Skyddat boende är för kvinnor, män och barn i alla åldrar. Vi erbjuder olika typer av skyddsnivåer beroende på familjens behov samt stöd och omsorg som är individanpassat. Boendet är belägen i utanförskap med personal på plats samt jour i den mån som behövs. Det är en omställning att flytta från sitt egna boende vilket har gett oss fokus på att skapa en familjär känsla för de som bor hos oss, att erbjuda dem skydd är för oss en självklarhet men dessutom omsorg och stöd i vardagen är viktigt som vi bidrar med.

Vårt mål är att familjen känner tillhörighet i det nya boendet och kan anpassa sin vardag utifrån vardagliga aspekter såsom skola för barn och vård i närheten. På boendet finns möjlighet för olika aktiviteter samt möjlighet att vistas utanför hemmet med samma skydd.
På boendet finns möjlighet för att medhava sitt husdjur i mån av plats.

Vårt kollektiva boende har mycket hög säkerhet med avancerat larmsystem såsom trygghetslarm och bevakningskameror

Fristående boende

Våra fristående boende är anpassade för individer som inte har möjlighet att bo kvar i sin egna bostadsmiljö men har möjlighet att fortsätta sitt vardagliga liv utanför bostaden. Lägenheterna är fullutrustade och anpassade för hela familjer samt har bra förbindelser till olika samhälle.

De är dessutom utrustade med larm till väktare och polis. Som bosatt i våra lägenheter har man möjlighet till personal bemanning i samma utsträckning som på det kollektiva boendet för att kunna erhålla stöd och omsorg.
I alla våra boende har man kontinuerlig kontakt med personal som stöttar den placerade att återgå till ett gynnsamt och välbehaglig vardag på bästa möjliga sätt.

Samtliga boende är fullmöblerade samt utrustade med allt som man behöver i vardagen. På våra boende har man tillgång till Internet och Netflix.
Vid placering erhåller man start -Kit från boendet.