Om oss

Satin erbjuder olika typer av boende inom vård, skydd och trygghet.

Våra boende är belägna för att kunna individanpassa den vård och omsorg som krävs för de olika verksamheterna.

Vi erbjuder Skyddat boende, kollektivt och fristående lägenheter/villor för samtliga utsatta målgrupper som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin bostadsmiljö samt har behov av stöd och omsorg i olika bred omfattning.

Vi är flexibla och anpassar insatserna utifrån individens behov

På Satin finns kompetens för att möta särskilda behov relaterat till:

  • Funktionsnedsättning
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Sexuell läggning
  • Tillhörighet till nationell minoritet
  • Utländsk bakgrund
  • Missbruk eller beroende
  • Risk för hedersrelaterat våld
  • Prostitution och människohandel
  • Föräldraskap

Referenser: