Välkommen till Satin

Satin bildades i syfte att erbjuda skydd, trygghet och skapa ett hem för samtliga utsatta målgrupper

Vi erbjuder olika typer av boende med mål att utifrån varje individs särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till utveckling och god framtid.

På Satin har vi samlad kompetens kring social problematik, Skydd och familjebehandling. Vi arbetar med att ge en familjär känsla i hemmet och omsorg i den grad varje individ har behov av det. Vårt fokus ligger i att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje individ samt erbjuda trygghet genom att insatserna sker med stöd av personal som har kompetens inom det specifika området.

Målgrupp

 • Kvinnor och män med eller utan barn i alla åldrar
 • Kvinnor och män med funktionsnedsättning
 • Husdjur
 • Hedersrelaterat våld
 • Missbruk
 • HBTQ
 • Individuella lösningar kan efter förfrågan erbjudas andra våldsutsatta som är i behov av skydd

Insatser

 • Individuellt anpassade lösningar efter behov
 • Vi utför standardiserade bedömningsmetoder FREDA, SARA Patriark
 • Vi arbetar med journalsystem dagligen.
 • Kollektivt boende med egna lägenheter
 • Fristående lägenheter/villor
 • Verksamheten bedrivs utifrån processer och rutiner som förordas av Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.
 • Stödperson/assistans vid all myndighetskontakt
 • Vi tar emot placeringar dygnet runt
 • Vi hämtar i hela landet.
 • Trappan modellen erbjudes samt aktiv föräldraskap kurs för vårdnadshavare
 • Hög Servicenivå då vi hjälper till med allt som den enskilde behöver för att kunna bo självständigt och självförsörjande vid placeringens avslut.
 • Kurs och vägledning i föräldraskap erbjudes till vårdnadshavare på boendet