Välkommen till Satin

Satin bildades i syfte att erbjuda skydd, trygghet och skapa ett hem för barn, unga och kvinnor.

Vi erbjuder olika typer av boende med mål att utifrån varje individs särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration, utveckling och god framtid.

På Satin har vi samlad kompetens kring social problematik, integration och familjebehandling. Vi arbetar med att ge en familjär känsla i hemmet och omsorg i den grad varje individ har behov av det. Vårt fokus ligger i att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje individ samt erbjuda trygghet genom att insatserna sker med stöd av personal som har kompetens inom det specifika området.

Målgrupp

 • Kvinnor och män med eller utan barn i alla åldrar
 • Kvinnor med funktionsnedsättning
 • Husdjur
 • Hedersrelaterat
 • Missbrukare
 • HBTQ
 • Individuella lösningar kan efter förfrågan erbjudas andra våldsutsatta som är i behov av skydd

Insatser

 • Individuellt anpassade lösningar med stödinsatser för den specifika individen
 • Vi utför Hot och riskbedömningar, FREDA samt Patriark om behov finns och arbetar med journalsystem dagligen.
 • Kollektivt boende med personal på plats.
 • Egen bostad med tillgänglighet av personal i den mån individen har behov av det samt att bostaden är utrustad med trygghetslarm.
 • Verksamheten bedrivs utifrån processer och rutiner som förordas av Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.
 • Personal följer med på myndighetsbesök såsom till polis, sjukvård, socialtjänsten allt utifrån de individuella behoven.
 • Placeringar dygnet runt från hela landet oavsett tid på dygnet.
 • Vi hämtar i hela landet.
 • Hög Servicenivå då vi hjälper till med all pappersarbete, jobb, praktik, inskrivningar för att den placerade ska kunna vara trygg och säker när den ska bo på egen hand.